Sukladno Zakonu o proračunu općinski načelnik Općine Dvor dostavio je predsjedniku Općinskog vijeća
prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.