Dana 03.10.2019. godine, obavljen je tehnički pregled u postupku izdavanja Uporabne dozvole za izvedene radove na nerazvrstanoj cesti, Ulica hrvatskih branitelja. Pregledu su bili nazočni predstavnici UOPUGZO SMŽ, Hrvatskih voda, projektanta, nadzora, izvođača, voditelj gradilišta, te načelnik Općine kao investitor. Nakon pregleda utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu s aktom o gradnji i projektnom dokumentacijom.

Vrijednost izvedenih radova je 2.498.408,13 Kn. Sredstva u iznosu od 2.181.986,00 Kn osigurana su Ugovorom o financiranju Mjera 07; Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

ulica hrvatskog proljeća grobljanska