Radi višeg stupnja sigurnosti svih sudionika u prometu, poboljšanja uvjeta života i uređenja naselja na području Općine Dvor, Općina Dvor i Županijska uprava za ceste utvrdili su potrebu sanacije dijela kolničkog zastora Ž3262 (cesta kroz Donji i Gornji Javoranj). Navedena dionica je dužine cca 5000 m. Potpisan je Ugovor o zajedničkom financiranju između Općine Dvor i ŽUC-a, po sistemu 50:50% financiranja. Natječaj za izvođača radova provela je Županijska uprava za ceste. Izabrani izvođač radova su Ceste Sisak d.o.o. Vrijednost radova po troškovniku je 2.999.000,00 Kn. Izvođač radova je uveden u posao 01.07.2019., a rok za izvođenje radova je 60 dana

dvor zupanijska cesta 1000