Dana  19. lipnja 2019. godine u Općini Dvor je održan sastanak  na inicijativu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Unsko-sanskog kantona, shodno Zaključcima Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta neuralnog otpada na području Općine Dvor, Republika Hrvatska, (imenovane od strane Vlade Unsko-sanskog kantona), zapisnik sa sastanak možete vidjeti na poveznici: ZAPISNIK SA SASTANKA