U prostoru Općine Sunja, u četvrtak 6. lipnja 2019. godine, gradonačelnicima i načelnicima s područja Sisačko-moslavačke županije dodijeljene su Odluke za sufinanciranje komunalnih projekata na njihovom području. Riječ je o 7 projekata koje će Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinancirati sa 1,7 milijuna kuna.

Općina Dvor prijavila je projekt „Nabava traktora za obavljanje komunalne djelatnosti“, te na ime istog, Odlukom o sufinanciranju projekta, dobila sredstva u iznosu od 225.000,00 Kn.