Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09., 13/10., 15/13., 30/14., 19/18),

S A Z I V A M
SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

koja će se održati u ponedjeljak 02. srpnja 2018. godine, s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor. 

Za sjednicu predlažem slijedeći
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenju otpadom Općine Dvor za razdoblje 2018. – 2023.
  3. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dvor
  4. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Dvor
  5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanju miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada na području Općine Dvor
  6. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama

 

Predsjednik Vijeća
 Stjepan Buić