Općina Dvor će i u školskoj 2018./2019. godini financirati nabavu nedostajućih udžbenika i povrat sredstava za kupljena pripadajuća dopunska nastavna sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Dvor.

    Nakon prikupljanja udžbenika na kraju školske godine, učitelji će evidentirati uništene i nedostajuće udžbenike kako bi se nadopunili kompleti koji će učenike čekati prvi dan na školskim klupama.

Dopunska nastavna sredstva roditelji nabavljaju sami a za povrat sredstava podnose zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor. Uz zahtjev se moraju priložiti:

- preslika osobne iskaznice jednog roditelja,

- potpisana izjava jednog roditelja da učenici nisu stekli pravo na financiranje ili sufinanciranje nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po nekoj drugoj osnovi, a ako jesu, izjava o iznosu na koji su stekli pravo po toj drugoj osnovi,

- original računa za kupljena pripadajuća dopunska nastavna sredstva na kojem je vidljivo da je uplata izvršena. Račun mora biti naslovljen na ime i prezime jednog roditelja učenika.

Vjerujemo da ova pomoć olakšava roditeljima opremanje školaraca za novu školsku godinu jer, pored udžbenika i radnih bilježnica, imaju značajne financijske izdatke za ostalu opremu.