REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA DVOR, Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode, Poštovani sugrađani, poplave nastale izlijevanjem rijeka Une i Žirovnice u periodu od 12. do 24. ožujka 2018. godine uzrokovale su štete na ozimim poljoprivrednim kulturama, a odroni zemljšta uzrokovali su štete na poljoprivrednom zemljištu i prometnicama.

Župan Sisačko-moslavačke županije je 29. ožujka 2018. godine proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Dvor zbog šteta nastalih od poplave i odrona.

 

Na temelju odluke Župana, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode pokrenulo je postupak popisivanja šteta na području Općine Dvor.

Stoga pozivamo sve fizičke i pravne osobe koje imaju imovinu (građevine, opremu, zemljište, dugogodišnji nasadi, obrtna sredstva i ostala dobra) na području Općine Dvor koje je bilo zahvaćenom poplavom i/ili odronom da prijave nastalu štetu.

Prijava štete može se izvršiti u periodu od 30. ožujka do 06. travnja 2018. godine u prostorijama Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, I. kat, soba 16, prema slijedećem rasporedu:

  • petak, 30.03.2018. u vremenu od 08,00 – 13,00 sati
  • subota, nedjelja i ponedjeljak, 31.03., 01.04. i 02.04.2018. u vremenu od 09,00 – 12,00 sati
  • utorak, 03. travnja do petka, 06. travnja 2018. u vremenu od 08,00 – 15,00 sati.

Tijekom prijave podnositelj je obvezan popisivaču predočiti osobnu iskaznicu, OIB, MIBPG, broj tekućeg ili žiro računa, kao i presliku posjedovnog lista ili zk- izvadak za zemljište na kojem prijavljuje štetu.

Rok za prijavu istječe 06. travnja 2018. godine. Nakon proteka roka, Povjerenstvo će provjeriti zaprimljene prijave i obići teren, te izraditi izvješće o štetama.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU

ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

POZIV-doc