Informacija o aktivnostima Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Općina Dvor je dobila dopis od Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško vezano za aktivnosti koje   planiraju  provoditi u 2018. godini, a koje su vezane uz analizu stanja poljoprivrede i šumarstva u Općini Dvor, te energetskog stanja i analize korištenja energije te ispitivanje stanja energetskog siromaštva na području općine Dvor.

Pročitajte više: FOND-NEK-informacija o planiranim aktivnostima u 2018