banner nabava dvor

Jedinstveni upravni odjel-Opći poslovi

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor provest će se u razdoblju od 01.  do 30. rujna 2010. godine.

Prijedlog plana bit će izložen radnim danom u općinskoj vijećnici od 01. do 30. rujna 2010. godine od 09,00 do 13,00 sati.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor održat će se 14. rujna 2010. u Dvoru, Trg bana Josipa Jelačića 10 u prostoru Općinske vijećnice, s početkom u 12,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Dvor mogu se dati za vrijeme trajanja Javne rasprave:

  • u pisanom obliku u Uredu načelnika Općine Dvor, soba br. 1 ili dostaviti poštom na adresu: Općina Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i javnog izlaganja Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.

|

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje upravitelja Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Dvor objavilo je

P O Z I V za prethodnu provjeru znanja i sposobnost

 

P O Z I V za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (intervju) i obavijest o rezultatima pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da su na pisanom testiranju dana 10. veljače 2010. godine kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

Trivanović Božo, Javornik 1L, Dvor, 7,5  ili 75 %  mogućih bodova

Poznanović Slavko, Donji Žirovac 0, Dvor,7,5 ili 75 %   mogućih bodova

Žunić Mladen, Donji Javoranj 48, Dvor,8 ili 80 %  mogućih bodova

Pavlović Branislav, Dvor, ul. Grada Vukovara 64, 8,5 ili 85 %  mogućih bodova

|
Stranica 1 od 2

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor