Sjednica će se održati u četvrtak, 03. studenog 2016. godine, s početkom u 9:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Dvor
  3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor
  4. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
  5. Donošenje III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2016. godinu., sa projekcijama za 2017. I 2018. godinu i Planom razvojnih programa
  6. Razmatranje izvještaja sa 1. sjednice Odbora za poljoprivredu

Predsjednik Vijeća     Stjepan Buić

document Saziv 21 sjednica opcinskog vjeca dvor (14 KB)