banner nabava dvor

Jedinstveni upravni odjel-Gospodarstvo

 Na temelju odredbi članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( N.N. broj 76/07 ) , Općina Dvor, Upravni odjel za gospodarstvo , o b j a v lj u j e

PRETHODNU RASPRAVU

o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje općine Dvor
 

I. Prethodna rasprava održat će se dana 11. lipnja 2010. godine s početkom u 11,00 sati u Općinskoj vjećnici.

II.Na Prethodnoj raspravi raspravljat će se o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje  i oblikovanje prostora u obuhvatu predloženih izmjena i dopuna prostornog plana, a u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva


III. Na Prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

IV. Pozivaju se osobe i tijela određena posebnim propisima da dostave raspoložive podatke i drugu dokumentaciju, koja je potrebna za izradu navedenih izmjena i dopuna prostornog plana.

Prethodna rasprava Nacrt izmjena i dopuna PPUO 

Eventualne primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti naknadno, pisanim putem, na adresu: Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor, najkasnije do 21. lipnja 2010. godine.

 

|

Obavijest građanima!

Dana 03., 04. i 05.svibnja 2010. godine, na području Dvora provode se obvezne mjere proljetne deratizacije i dezinsekcije (DDD).

Pozivamo građane da omoguće i olakšaju pristup djelatnicima EKO-DERATIZACIJE, pristup objektima, kako bi deratizaciju izvršili u što kraćem roku.

Vlasnicima poslovnih objekata koji proizvode, prodaju ili skladište hranu preporuča se provođenje deratizacije u istima.

|


 
R.b. Broj ceste Opis ceste Duljina
1. Ž 3262
Gorička - D. Javoranja - D 6
12,0
2. Ž 3263
Zrin - G. Oraovica - Divuša (D 47)
11,7
3. Ž 3261
Rujevac - D 6
1,4
4. Ž 3234
D 6 - Veliki Šušnjar - Miočinovići - D. Stupnica - D 6
11,6
5. Ž 3260
D 6 - Gornji Žirovac
3,8
6. Ž 3268
Ljubina - D 6
6,1
       
1. L 33176
Dvor: D 47 - D 6
1,1
2. L 33147
Ž 3231 - Bojna - Kobiljak - Ostojić - Donji Žirovac (D 6) 
11,3
3. L 33153
Zrin (Ž 3263) - Donji Javoranj (Ž 3262)
8,5
4. L 33175
Matijevići (D 6) - Javornik - Donji Dobrtin - Ivanjska (gr. R. B i H) 
11,4
5. L 33167
Trgovi - D 6 - Kosna
2,1
6. L 33169
Ž 3262 - Hrtić - Dvor (L 33176)
4,0
7. L 33171
D 6 - Javnica - Kotarani
8,5
8. L 33166
D 47 - Jovac - Ž 3263
4,7
9. L 33168
Gage - D 6
2,6
10. L 33148
D 6 - Čavlovica - D 6
5,2
11. L 33150
D 6 - Majdan
3,5
12. L 33149
Ljeskovac - Ž 3234
3,7
13. L 33152
Zrin (Ž 3263) - Zrinski Brđani Rudeži - Švrakarica - Paukovac (Ž 3262) 
8,0
14. L 33154
Gorička (Ž 3262) - Pedalj - D. Stupnica (Ž 3234) 
7,0
15. L 33155
Grabovica - L 33154
0,7
16. L 33158
Ž 3234 - Rudeži (L 33152)
10,6
17. L 33160
Rogulje - Ž 3263
1,2
18. L 33170
Sočanica - L 33171
3,7
19. L 33173
L 33175 - Gornji Dobretin - L 33175
7,5
20. L 33163
Buinja - Ž 3263
1,8
21. L 33164
Šakanlije - Jovac (L 33166)
2,5
22. L 33165
Volinja - D 47
1,3
23. L 33157
Ž 3262 - Glavičani - Bansko Vrpolje - Ćore - Vanići (D 6) 
7,2
24. L 33162
Riječani Buinjski - L 33163
1,9
25. L 33156
Udetin - Bansko Vrpolje (L 33157)
3,0
26. L 33161
Lotine - Šegestin - L 33153
7,3
   
SVEUKUPNO DVOR
176,9
   
ŽUPANIJSKE CESTE
46,6
   
LOKALNE CESTE
130,3


   
|
Stranica 1 od 5

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor