smallpreviewNačelnik Općine  Nikola Arbutan  održat će u četvrtak  02.04. 2015. godine u 12:00 sati tiskovnu konferenciju u općinskoj vijećnici  u Dvoru  (Trg bana Josipa Jelačića 10) povodom aktualiziranja teme zbrinjavanje radioaktivnog otpada  u Republici Hrvatskoj sukladno  usvojenoj Strategiji zbrinjavanje radioaktivnog otpada,  iskorištenih  izvora i istrošenog nuklearnog goriva.