banner nabava dvor

Načelnik

P O Z I V

Odlukom županice Sisačko-moslavačke županije, a na prijedlog načelnika Općine Dvor dana 14. rujna 2012. godine proglašena je elementarna nepogoda od suše za područje Općine Dvor.

Pozivaju se građani koji su pretrpjeli štetu od suše na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, krmnim kulturama i višegodišnjim nasadima da se jave u Općinu Dvor i prijave štetu na propisanim obrascima. Šteta se može prijaviti zaključno s petkom , 21. rujna 2012. godine u sobi broj 16, u vremenu od 8 do 15,30 sati. Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu, iskaznicu OPG-a (ukoliko je ima) i broj k.č. na kojoj se usjev nalazi.    
Načelnik:   Nikola Arbutina

pdf  Poziv na prijavu štete od elementarne nepogode

|

Opširnije...

Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi u Općini Dvor u 2012. godini, načelnik Općine Dvor raspisuje  J A V N I   P O Z I V  za dodjelu subvencija u poljoprivredi u Općini Dvor za 2012. godinu. PREDMET JAVNOG POZIVA: Općina Dvor će poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu korisnicima) poticati sljedeće:
A) MJERE RURALNOG RAZVOJA
1. Sufinanciranje pčelarske proizvodnje
1.1. Sufinanciranje troškova prihrane pčelinjih zajednica
2. Poticanje proizvodnje mlijeka
2.1. Sufinanciranje troškova prijevoza mlijeka
B) POSEBNA POTPORA POLJOPRIVREDI
1. Poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava-tele
1.1. Sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele

 pdf JAVNI  POZIV za dodjelu subvencija u poljoprivredi u Općini Dvor za 2012. godinu

|

Temeljem članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09) u svezi s člankom 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), općinski načelnik kao predstavnik Općine Dvor kao naručitelja u postupcima javne nabave, dana 24. svibnja 2012. godine daje slijedeću  I Z J A V U  o nepostojanju sukoba interesa.  pdf Izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa

 

|

Opširnije...

Stranica 7 od 12

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor