banner nabava dvor

Načelnik

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu za financiranje programa, projekata I jednokratnih aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro.

ODLUKA

 

|

Sretan Bozić svim vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru želi načelnik Općine Dvor sa suradnicima.

cestitka-pravoslavnim-vjernicima-dvor-2013-490
|

smallpreviewNa tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i čl. 40. Statuta Općine Dvor ( „Službeni vjesnik“ Općine Dvor                                     broj 31/09., 13/10., 15/13. i 30/14.), načelnik Općine Dvor donio je 16. srpnja 2015. godine


 Plan nabave za 2015 II Izmjene

|

smallpreviewNačelnik Općine  Nikola Arbutan  održat će u četvrtak  02.04. 2015. godine u 12:00 sati tiskovnu konferenciju u općinskoj vijećnici  u Dvoru  (Trg bana Josipa Jelačića 10) povodom aktualiziranja teme zbrinjavanje radioaktivnog otpada  u Republici Hrvatskoj sukladno  usvojenoj Strategiji zbrinjavanje radioaktivnog otpada,  iskorištenih  izvora i istrošenog nuklearnog goriva. 

|
Stranica 1 od 12

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor