POZIV ZA IZDAVANJE JAMSTAVA
POSLOVNIM SUBJEKTIMA IZ SEKTORA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
S PODRUČJA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE


Razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije SI–MO–RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje, Sisak, Rimska 28 (potporna institucija), objavljuje poziv za izdavanje jamstva za dobivanje gospodarskih kredita malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu (Program).
Jamstvo će se odobriti samo poduzetnicima za koje se procijeni da su sredstva namijenjena za projekte koji imaju posebno značanje za razvoj gospodarstva i inovacija u gospodarstvu, da pridonose jačanju konkurentnosti hrvatske prerađivačke industrije, rastu proizvodnje, zaposlenosti i izvoza, odnosno stvaranju uvjeta održivog gospodarskog rasta te kroz poticanje komercijalizacije istraživačkih rezultata i prijenosu znanja i tehnologije na području županije.


Jamstveni fond iznosi 1.575.000,00 kn za 2013. godinu.
Sredstva jamstvenog fonda namijenjena su za pokriće dijela rizika kredita banaka sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva ili za koje ono sudjeluje u politici razvoja (drvnoprerađivačka i prehrambena industrija), a plasirat će se kao jamstvo bankovnih kredita poslovnih subjekata
preko Razvojne agencije Sisačko – moslavačke županije SI–MO–RA d.o.o. kao potporne institucije u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenje kredita (Pravilnik) temeljem Programa.
Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti sektora prerađivačke industrije koji obuhvaćaju odjeljke prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN br. 58/2007) i to:
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
C 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda
C 13 Proizvodnja tekstila
C 14 Proizvodnja odjeće
C 15 Proizvodnja kože
Proizvodnja prizvoda od drva
C 16 Prerada drva
C 31 Proizvodnja namještaja
Proizvodnja kemikalija i kemijskih poizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i ostalih
nemetalnih mineralnih proizvoda
C 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih poizvoda

 

pdf  Poziv poduzetnicima