Na temelju Sporazuma o suradnji između UNDP-a Hrvatske i Općine Dvor, od 06. ožujka 2013. god. i Odluke o sufinanciranju dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene, UNDP raspisuje

(pdfZahtjev za sufinanciranje - legalizacija.pdf)

JAVNI POZIV

za prijavu zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene na području općine Dvor

 1. Predmet javnog poziva:

  Sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene na području općine Dvor – vezano za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina.

 2. Opći uvjeti i kriteriji sufinanciranja:

  Korisnici mjere sufinanciranja su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), a djeluju kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao seljačko domaćinstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, uz uvjet udovoljavanja i ostalim kriterijima Javnog poziva.

  Ako je korisnik općinske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju, te je temeljem toga ostvario pravo na sufinanciranje, korisnik je dužan sredstva vratiti u proračun općine Dvor, uvećano za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, te će biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi za idućih pet (5) godina.

 3. Potrebna dokumentacija:

  Obrasci zahtjeva za subvenciju u kojima je navedena dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu mogu se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor kao i na općinskoj web stranici: www.dvor.hr

 4. Naziv i adresa tijela kojemu se podnosi zahtjev, te se mogu dobiti potrebne informacije:

  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom „Zahtjev za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene“ – ne otvaraj, na adresu: Općina Dvor, Jedinstveni upravni odjel, Trg bana Josipa Jelačića 10, 44440 Dvor.

  Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg bana Josipa Jelačića 10 (soba broj 1 ili na telefon 044/ 525 – 288. )

 5. Vrijeme trajanja javnog poziva:

  Javni poziv otvoren je od 25.03.2013 do 05. 04. 2013. godine

 6. Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati

UNDP Hrvatske