Centar za vozila Hrvatske obaviještava građane Dvora da će tehnički pregled i registraciju traktora vršiti na području Općine Dvor u dane:

27.05.2010-DVOR-ŠNK PODOVI

28.05.2010-DVOR-ŠNK PODOVI

31.05.2010-DIVUŠA-DVD DIVUŠA