Općina Dvor-Općinski načelnik,MB: 1293281, OIB: 25671949229

Saznajte Vaš OIB broj klikom na ikonu ispod

 

 

{artforms formid=1}