Po drugi put ove godine za promet je zatvorena državna cesta D-47 Hrvatska Kostajnica - Dvor.

Na 3 mjesta na državnoj cesti D-47 voda je preplavila kolnik - Kuljani (između naselja), Kozibrod i između naselja Dvor i Zamlača.

Kao alternativni pravci koriste se ceste :

Jovac- Šakanlijski Riječani- Divuša

Divuša- Šegestin- Donji Javoranj- Dvor.

Vodostaj:

Una- Hrvatska Kostajnica 

19.12.2008 13.00 412 cm
19.12.2008 12.00 411 cm
19.12.2008 11.00 413 cm
19.12.2008 10.00 410 cm
19.12.2008 09.00 410 cm
19.12.2008 08.00 410 cm
19.12.2008 07.00 410 cm
19.12.2008 06.00 408 cm
19.12.2008 05.00 405 cm