Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Divuša vrši upis novih članova u vatrogasnu postrojbu

SVI  ZAINTERESIRANI  INFORMACIJE  OUPISU  MOGU  DOBITI  NA  BROJEVIMA TELEFONA:

 

 099/513-0405   099/213-0447   099/213-0448
 
DVD  DIVUŠA