MJESNI ODBOR ORAOICA

Obuhvaća naselja:

GORNJA ORAOVICA ,DONJA ORAOVICA, ŠEGESTIN, LOTINE, BUINJA, BUINJSKI RIJEČANI, JOVAC, ROGULJE, ŠAKANLIJE 

Predsjednik:

Rogulja Dušan

Dopredsjednik:

Srnić Dragan

Članovi:  


  1. Rogulja Dušan
  2. Srnić Dragan
  3. Petrović Rajko
  4. Kovačević Miroslav
  5. Lotina Dragan
  6. Cvetanović Dragan
  7. Kordić Vladimir