MJESNI ODBOR DONJI ŽIROVAC

Obuhvaća naselja:

DONJI ŽIROVAC, GORNJI ŽIROVAC, OSTOJIĆI, KOBILJAK, ČAVLOVICA, KOMORA 

Predsjednik:

Cvijetić Milorad

Dopredsjednik:

Mećava Branko

Članovi:  


  1. Cvijetić Milorad
  2. Mećava Branko
  3. Tintor Mile
  4. Ćordaš Dragan
  5. Arbutina Simo