MJESNI ODBOR TRGOVI

Obuhvaća naselja:

TRGOVI, GAGE, GRMUŠANI, LJUBINA, KOSNA, JAVNICA, SOČANICA, KOTARANI 

Predsjednik:

Topo Miladin

Dopredsjednik:

Nišević Milan

Članovi:  


  1. Topo Miladin
  2. Nišević Milan
  3. Joka Predrag
  4. Joka Dragomir
  5. Drageljević Dmitar
  6. Miličević Pero
  7. Stojaković Ljubomir