MJESNI ODBOR DIVUŠA

Obuhvaća naselja:

DIVUŠA, DRAŠKOVAC, KOZIBROD, KULJANI, VOLINJA, GOLUBOVAC DIVUŠKI, UNČANI 

Predsjednik:

Pavlović Ivica

Dopredsjednik:

Vuković Marinko

Članovi:  


  1. Pavlović Ivica
  2. Vuković Marinko
  3. Pavlović Antun
  4. Mlađenović Nikola
  5. Juranović Jasminka
  6. Tomić Marko
  7. Jukić Ivan