Općina Dvor

II. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU

Preuzmite dokument: II. Izmjene Plana nabave za 2021.

 KLASA: 406-01/21-1

URBOJ:2176/08-04/21-02

MATIJEVIĆI, 16.11.2021.

                Na temelju članka 28.  stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( “Narodne novine”, broj 120/16) direktor KOMUNALAC-DVOR D.O.O. donio je dana 16.11.2021. :

                                               II. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU

                                                                                                                                    Članak 1.

U članku 2. Plana nabave (KLASA: 406-01/21-1, URBOJ:2167/0804/21-01 od dana 10.02.2021.) dodaje se slijedeći red:                                                                                                                                    

R.br

Evide-ncijski broj naba-ve

Predmet nabave

Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a

Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)

Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)

Predmet podijeljen na grupe

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/

narudžbenica

Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Vrijedi od

Vrijedi do

9.

09/21

SANACIJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU MATIJEVIĆI

45232151-5

499.500,00

JEDNOSTAVNA NABAVA

NE

UGOVOR

NE

2021

2022

16.11.2021

 

Članak 2.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Općine Dvor, te također na web stranicama Elektroničkog oglasnika Javne nabave: www.eojn.nn.hr

                                                                                                                                                                                                                             Direktor

                                                                                                                                                                                                                            Božo Trivanović, dipl.ingPage Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support