Općina Dvor

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Dvor  KLASA: 604-02/21-20/01 URBROJ: 2176/08-01-21-1 , od 25.veljače 2021. godine i članka 6. st. 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dvor („Službeni vjesnik“ , broj 53A/09; 44/10 i 68/18), provodi postupak I raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu.

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu

 1. Javni natječaj se raspisuje za dodjelu stipendija za akademsku 2020 / 2021  godinu sa visinom mjesečne stipendije u iznosu od 700,00 kuna, a za 12 (dvanaest) mjeseci računajući od 01. siječnja 2021godine.
 2. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe koje su: upisani redovni studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog studija u Republici Hrvatskoj; državljani Republike Hrvatske; imaju prijavljeno prebivalište na području općine Dvor i nisu korisnici stipendija iz drugih izvora.
 3. Za prijavu na javni natječaj potrebno je:
 • Popuniti prijavni obrazac (zahtjev za dodjelu stipendije);
 • Priložiti presliku osobne iskaznice;
 • Priložiti potvrdu / uvjerenje o upisu na fakultet u akademskoj 2020/2021 godini;
 • Priložiti dokaze o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje predhodna tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć); Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim radom za 2020 godinu; Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva;
 • Priložiti dokaz o posebnim obiteljskim prilikama.
 1. Na prijavnom obrascu kandidat – natjecatelj dat će izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva, o primanju stipendija iz drugih izvora, te podatke o materijalnom statusu i posebnim obiteljskim prilikama.
 2. Kriteriji za bodovanje kandidata – natjecatelja i utvrđivanje liste određeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Dvor („Službeni vjesnik“ , broj 53A/09; 44/10 i 68/18).
 3. Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom tisku.
 4. Prijave se dostavljaju na adresu: OPĆINA DVOR – Jedinstveni upravni odjel, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu stipendija“.
 5. Odluka o dodijeljenim stipendijama sa bodovnom listom objavit će se 30 (trideset) dana po objavi javnog natječaja, na oglasnoj ploči Općine Dvor.

Predsjednik Povjerenstva

Franjo Juranović

PREUZMITE: PRIJAVNI OBRAZAC

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support