Općina Dvor

ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za dimnjačarske poslove

 Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Dvor („Službeni vjesnik“ Općine Dvor, broj 22/16), općinski načelnik Općine Dvor, donio je

 

O D L U K U

o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor

Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor, imenuju se:

 1. Ljerka Pavlović, dipl. inženjer poljoprivrede, viša savjetnica za gospodarstvo, prostorno uređenje i komunalni sustav u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor

 2. Milica Ljubičić – Kepčija, profesor ruskog jezika, viša savjetnica za društvene djelatnosti i komunalno redarstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor

 3. Stevo Paripović, dipl. iur., vršitelj dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor, sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave

Članak 2.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor su ovlašteni predstavnici davatelja koncesije koji se obvezuju na pripremu i provedbu postupka davanja koncesije temeljem Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i uredbi za provedbu zakona.

Članak 3.

Obveze i ovlasti Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor su:

 • suradnja s davateljem koncesije u pripremi i izradi dokumentacije za nadmetanje, kao podloge za izradu ponuda, uključujući izradu analize davanja koncesije, utvrđivanje uvjeta za davanje koncesija, definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

 • objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Elektronički oglasnik),

 • sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda,

 • sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda,

 • pregled i ocjena ponuda,

 • sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,

 • utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru ponude za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, te obrazloženje tih prijedloga,

 • objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku,

 • obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 4.

Ovlašteni predstavnici Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor nisu u sukobu interesa u smislu članka 14. stavka 4. Zakona o koncesijama.

Članak 5.

Davatelj koncesije izvijestio je Ministarstvo financija, Upravu za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, Sektor za gospodarstvo o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor, a Ministarstvo financija se dopisom Klasa: 951-01/16-02/02, Urbroj: 513-06-02-16-246 od 28. rujna 2016. godine očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Dvor www.dvor.hr i na oglasnoj ploči Općine Dvor.

Načelnik

Nikola Arbutina

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – obavljanje dimnjačarskih poslova

ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support