Općina Dvor

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor sa nepunim radnim vremenom

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj radi sa nepunim radnim vremenom odnosno sa 1/3 od punog radnog vremena.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 

-životopis

-diplomu o stručnoj spremi

-presliku osobne iskaznice

-domovnicu

-potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)

-uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić „Sunce“ Dvor Ul. kralja Tomislava br.23.A. 44440 Dvor, s naznakom “Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvaraj,” u roku od 15. (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Dvor, te u Večernjem listu .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE

Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor

 

NATJEČAJ  za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)  Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor sa nepunim radnim vremenom

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support