Općina Dvor

V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2015. godinu

Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i čl. 40. Statuta Općine Dvor ( „Službeni vjesnik“ Općine Dvor broj 31/09., 13/10., 15/13. i 30/14.), načelnik Općine Dvor donio je 19. listopada 2015. godine V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2015. godinu

 

Članak 1.

U članku 2. Plana nabave Općine Dvor za 2015. godinu (Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/01 od 20. siječnja 2015. godine, Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/02 od 07. travnja 2015. godine, Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/03 od 14. srpnja 2015. godine, Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/04 od 21. srpnja 2015. godine i Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/05 od 27. srpnja 2015. godine) iza rednog broja broja 25/15 dodaje se novi redni broj 26/15.

 

Plan nabave za 2015 V izmjene i dopune 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support