Općina Dvor

Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade u naselju Dvor

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 370-01/12-01/01   URBROJ: 2176/08-01-12/01  Dvor, 05. studenoga  2012.

Temeljem
članaka 382. i 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06)
i članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09), općinski
načelnik 05. studenoga  2012. godine,
donio je O D L U K U o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade u naselju Dvor

 Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade u naselju Dvor 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support