Općina Dvor

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor


Predsjednica Općinskog vijeća Općine Dvor Marija
Bilješković sazvala je  18. sjednicu
Općinskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 22. ožujka 2012. godine, s
početkom u 12:00 sati u vijećnici Općine Dvor.

Dnevni
red:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa
  prethodne sjednice
 2. Izvješće Mandatne komisije o
  prestanku mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća
  Općine Dvor
 3. Polaganje svečane prisege člana
  Općinskog vijeća                              
                      
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju
  izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Dvor
 5. Donošenje Odluke o imenovanju
  članova stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova
  Vijeća Mjesnih
  odbora na području Općine Dvor
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju
  ponovljenog natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor
 7. Donošenje Zaključka po
  podnesenom Izvještaju o radu općinskog načelnika za period 01.07.2011. do
  31.12.2011.
 8. Odluka o popisu pravnih osoba
  od posebnog interesa za Općinu Dvor
 9. Donošenje Odluke o Izmjenama i
  dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 10. Donošenje Odluke o korištenju
  javnih površina na području Općine Dvor
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju
  Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju
  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.
  godinu
 13. Donošenje Programa utroška
  sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini
 14. Donošenje Odluke o subvencijama
  u poljoprivredi u Općini Dvor u 2012. godini
 15. Donošenje Odluke o jednokratnoj
  novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2012. godini
 16. Donošenje Odluke o otpisu
  potraživanja                                       
 17. Donošenje Odluke o raspoređivanju
  sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2012. godinu za redovitofinanciranje
  političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom
  vijeću Općine
  Dvor
 18. Donošenje Odluke u postupku
  prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom i ljetnom
  periodu na području Općine Dvor
 19. Donošenje Odluke u postupku
  prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Dvor
 20. Donošenje Odluke o kupovini
  ulja za loženje
 21. Donošenje Programa javnih
  potreba u Općini Dvor za 2012. godinu:

a.       U kulturi

b.       U školstvu

c.       
Socijalnoj
skrbi

d.       Sportu

e.       U predškolskom odgoju

22.    Donošenje Zaključka  po podnesenom izvještaju o radu za 2011.
godinu

a.       Dječjeg vrtića „Sunce“ u Dvoru
– pedagoška 2010/2011

b.       Knjižnice i čitaonice Dvor

c.       
Općinskog
društva Crvenog križa Dvor

23.    Donošenje Zaključka po
podnesenom financijskom izvješću za 2011. godinu

a.       Dječjeg vrtića „Sunce“ u Dvoru

b.       Knjižnice i čitaonice Dvor

c.       
Općinskog
društva Crvenog križa Dvor

24.    Donošenje Zaključka o
prihvaćanju Plana i programa rada za 2012. godinu

a.       Dječjeg vrtića „Sunce“ u Dvoru
– pedagoška 2010/2011

b.       Knjižnice i čitaonice Dvor

c.       
Općinskog
društva Crvenog križa Dvor

 

 

Predsjednica Vijeća

  Marija Bilješković

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support