Općina Dvor

Kadndidacijske liste za izbore – Općinski vijeće

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE  D V O R
 

 

 1. BANIJSKA DEMOKRATSKA STRANKA ( BDS ), Nositelj
  liste: Marijan Janošević
 2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ) , Nositelj
  liste: Franjo Juranović  
 3. HRVATSKA NARODNA
  STRANKA (HNS), Nositelj
  liste: Božidar Pribičević                 
 4. HRVATSKA
  SELJAČKA STRANKA (HSS), Nositelj
  liste: Zoran Tesla
 5. HRVATSKA
  STRANKA PRAVA (HSP), Nositelj
  liste: Mijat Barić
 6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU), Nositelj
  liste: Branislav Pavlović, dipl.oecc.
 7. NEZAVISNA
  OPĆINSKA LISTA, Nositelj
  liste: Dragana Marčinković,dr.vet.med.
 8. SAMOSTALNA
  DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA ( SDSS), Nositelj
  liste: Nikola Arbutina
 9. SOCIJALDEMOKRATSKA
  PARTIJA HRVATSKE (SDP), Nositelj
  liste: Jure Tomić
 10. SRPSKA
  NARODNA STRANKA ( SNS), Nositelj
  liste: Ðuro Ðermanović

BANIJSKA DEMOKRATSKA STRANKA (BDS)

Nositelj liste: MARIJAN JANOŠEVIĆ 

 1. Marijan Janošević, Srbin, Dvor,
  Mile Blaževića – Čađe 13, broj O.I. 14588966, Dvor
 2. Petar Cvetanović, Srbin, Dvor,
  Gornja Oraovica 47, broj O.I. 14508433, Dvor
 3. Milorad Rogo, Srbin, Dvor, Pedalj
  24, broj O.I. 103377071, Dvor
 4. Željko Slavulj, Srbin, Dvor, Trg
  bana Josipa Jelačića 20, broj O.I. 15427899, Dvor
 5. Petar Vicković, Srbin, Dvor, Grada
  Vukovara 32, broj O.I. 102205753, Dvor
 6. Ljiljana Grčić, Srpkinja, Dvor,
  Hrtić 21, broj O.I. 15324328, Dvor
 7. Nikola Resanović, Srbin, Dvor,
  Matijevići, Ivana Gundulića 1, broj O.I. 15084494, Dvor
 8. Nikola Arbutina, Srbin, Dvor,
  Vanići 41F,
  broj O.I. 101270223, Dvor
 9. Dražen Bjelobrk, Hrvat, Dvor,
  Matijevići, 5. kolovoza 1995. br. 129, broj O.I. 102218432, Dvor
 10. Milan Čubra, Srbin, Dvor, Gornji
  Dobretin b.b., broj O. I. 15084475, Dvor
 11. Mara Durmanić, Srpkinja, Dvor,
  Kepčije 51, broj O.I. 103320080, Dvor
 12. Vesna Santrač, Srpkinja, Dvor,
  Donja Stupnica 19, broj O.I. 14508485, Dvor
 13. Joso Ivančić, Hrvat, Dvor, Mile
  Blaževića-Čađe 31, broj O.I. 102544517, Dvor
 14. Dragan Resanović, Srbin, Dvor,
  Grmušani 40, broj O.I. 15141097, Dvor
 15. Stojan Rudež, Srbin, Dvor, Rudeži
  16, broj O.I. 101648378, Dvor 
       

HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: Franjo Juranović

 1. Franjo Juranović, Hrvat, Dvor,
  Kozibrod 52, broj O.I. 14865738, Dvor
 2. Ljerka Pavlović, Hrvatica, Dvor,
  Golubovac Divuški 40, broj O.I. 102203514, Dvor
 3. Marija Bilješković, Hrvatica, Dvor,
  Unčani 51, broj O.I. 101725146, Dvor
 4. Stjepan Buić, Hrvat, Dvor, Divuša
  14, broj O.I. 15497377, Dvor
 5. Pero Grgić, Hrvat, Dvor, A.
  Starčevića 13, broj O.I. 102047856, Dvor
 6. Jure Jukić, Hrvat, Dvor, Unčani 89,
  broj O.I. 103624880, Dvor
 7. Damir Matanović, Hrvat, Dvor, Grada
  Vukovara 8, broj O.I. 15200403, Dvor
 8. Jasminka Juranović, Hrvatica, Dvor,
  Kuljani 30, broj O.I. 15084412, Dvor
 9. Ivica Pavlović, Hrvat, Dvor,
  Golubovac Divuški 27, broj O.I. 14233165, Dvor
 10. Predrag Begić, Hrvat, Dvor, Zamlača
  56a, broj O.I. 103604642, Dvor
 11. Zlatko Marčinković, Hrvat, Dvor,
  unčani 79, broj O.I. 100027168, Dvor
 12. Ivan Martić, Hrvat, Dvor, Ante
  Starčevića 10, broj O.I. 103045815, Dvor
 13. Antun Knežević, Hrvat, Dvor, Struga
  Banska 5, broj O.I. 15497294, Dvor
 14. Katarina Mikičić, Hrvatica, Dvor,
  Zamlača 19, broj O.I. 101856082, Dvor
 15. Nikola Mlađenović, Hrvat, Dvor,
  Golubovac Divuški 8, broj O.I. 103004022, Dvor

HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI
DEMOKRATI (HNS-LD)

Nositelj liste: Božidar Pribičević 

 1. Božidar Pribičević, Srbin, Dvor,
  Grabovica 20, broj O.I. 102745512, Dvor
 2. Dragan Menićanin, Srbin, Dvor, Rujevac
  115, broj O.I. 103269011, Dvor
 3. Milan Vule, Srbin, Donja Stupnica
  30, broj O.I. 14399726, Dvor
 4. Damir Berberović, Hrvat, Dvor,
  Matijevići, Ivana Gundulića 2, broj O.I. 101546351, Dvor
 5. Janko Pribičević, Srbin, Dvor,
  Rudeži 1, broj O.I. 103430135, Dvor
 6. Ljubica Berberović, Srpkinja, Dvor,
  Matijevići, Ivana Gundulića 2, broj O.I.102058558, Dvor
 7. Predrag Joka, Srbin, Dvor, Grmušani
  6, Broj O.I. 102786304, Dvor
 8. Ðuroslav Pribičević, Srbin, Dvor,
  Grabovica 19, broj O.I. 100291534, Dvor
 9. Milorad Maljković, Srbin, Dvor,
  Gornja Stupnica 41, broj O.I. 100955547, Dvor
 10. Zoran Kukić, Srbin, Dvor, Gorička
  148, broj O.I. 15686501, Dvor
 11. Stanko Milić, Srbin, Dvor, Volinja
  3, broj O.I. 100542468, Dvor
 12. Željko Milić, Srbin, Dvor, Volinja
  16/3, broj O.I. 100242651, Dvor
 13. Nikola Bijelić, Srbin, Volinja 2,
  brojO.I. 102894913, Dvor
 14. Sanjica Menićanić, Hrvatica, Dvor,
  Rujevac 115, broj O.I.14377432, Dvor
 15. Ahmet Palislamović, Bošnjak, Dvor,
  Rujevac 114, broj O.I. 103099363, Dvor 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)

Nositelj
liste: ZORAN TESLA

 1. Zoran Tesla, Srbin, Dvor, Trgovi
  30, broj O.I. 102869314, Dvor
 2. Milan Beko, Srbin, Dvor, Donji
  Javoranj 45, broj O.I. 102812042, Dvor
 3. Marko Tepšić, Srbin, Dvor, Gornja
  Stupnica 16/2, broj O.I. 102963164, Dvor
 4. Marina Tepšić, Srpkinja, Dvor,
  Gornja Stupnica 16/2, broj O.I. 102329960, Dvor
 5. Ćoja Stojan Krnjaić, Srbin, Dvor,
  Kepčije 33, broj O.I. 100574462, Dvor
 6. Evica Lukić, Srpkinja, Dvor, Donji
  Javoranj 43, broj O.I. 14588873, Dvor
 7. Ljuban Malivuk, Srbin, Dvor, Donji
  Dobretin 3, broj O.I. 101679941, Dvor
 8. Pero Miličević, Srbin, Dvor, Trgovi
  58, broj O.I. 14467427, Dvor
 9. Vesna Čolan, Hrvatica, Dvor, A.
  Stepinca 10, broj O.I. 102276100, Dvor
 10. Stojan Jović, Srbin, Dvor, Rujevac
  156, broj O.I. 102703514, Dvor
 11. Ljuban Ðurić, Srbin, Dvor, Donji
  Javoranj 90, broj O.I. 102772946, Dvor
 12. Slavica Preradović, Srpkinja, Dvor,
  Rujevac 96, broj O.I. 15231811, Dvor
 13. Tihomir Tepšić, Srbin, Dvor, Donja
  Stupnica 23, broj O.I. 102330552, Dvor
 14. Stojan Vasiljević, Srbin, Dvor,
  Donja Stupnica 12, broj O.I. 103036242, Dvor
 15. Dragomir Joka, Srbin, Dvor, Trgovi
  33, broj O.I. 103433408, Dvor 
   

HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

Nositelj
liste: MIJAT BARIĆ
     

 1. Mijat Barić, Hrvat, Dvor, Alojzija
  Stepinca 62, broj O.I. 102493031, Dvor
 2. Tomislav Begić, Hrvat, Dvor,
  Zamlača 49, broj O.I. 101025119, Dvor
 3. Ana-Marija Pavlović, Hrvatica,
  Dvor, Golubovac Divuški 29, broj O.I. 103412462, Dvor
 4. Ivica Drndelić, Hrvat, Dvor,
  Golubovac Divuški 34, broj O.I. 103501488, Dvor
 5. Niko Pavlović, Hrvat, Dvor, Vanići
  44D, broj O.I. 101142153, Dvor
 6. Josipa Bencun, Hrvatica, Dvor,
  Grada Vukovara 46, broj O.I. 14399732, Dvor
 7. Rudolf Tidlačka, Hrvat, Dvor, Ante
  Starčevića 12, broj O.I. 102808681, Dvor
 8. Dražen Špančić, Hrvat, Dvor,
  Zamlača 55, broj O.I. 103183459, Dvor
 9. Selim Hurtić, Hrvat, Dvor, Vanići
  53A, broj O.I. 15644572, Dvor
 10. Ankica Šinko, Hrvatica, Dvor,
  Alojzija Stepinca 66, broj O.I. 15116363, Dvor
 11. Ruža Kos, Hrvatica, Dvor, Vladimira
  Nazora 10, broj O.I. 103078124, Dvor
 12. Slavko Tomić, Hrvat, Dvor, Unčani
  44, broj O.I. 101944344, Dvor
 13. Vladimir Sigur, Hrvat, Dvor, Struga
  Banska 52, broj O.I. 102316071, Dvor
 14. Ilija Stipić, Hrvat, Dvor, Kozibrod
  7, broj O.I. 100399685, Dvor
 15. Haris Juranović, Hrvat, Dvor,
  Kuljani 30, broj O.I. 103216466, Dvor 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
(HSU)

Nositelj liste: BRANISLAV PAVLOVIĆ,dipl. oecc.

 1. Branislav Pavlović, dipl. oecc.
  Srbin, Dvor, Grada Vukovara 64, broj O.I. 102879190, Dvor
 2. Milan Durman, Srbin, Dvor, Gornji
  Javoranj 5, broj O.I. 102059992, Dvor
 3. Milorad Tomašević, prof. Srbin,
  Dvor, Mile Blaževića – Čađe 6, broj O.I. 102683051, Dvor
 4. Miloš Šakić, Srbin, Dvor, Zrinskih
  i Frankopana 12A, broj O.I. 15084492, Dvor
 5. Branko Mećava, Srbin, Dvor, Komora
  23, broj O.I. 15759378, Dvor
 6. Rade Rakas, Srbin, Dvor, Tina
  Ujevića 9, broj O.I: 103148986, Dvor
 7. Milan Lukač, Srbin, Dvor, Javornik 1F, broj O.I. 102590998, Dvor
 8. Blaž Baštek, Hrvat, Dvor, Mile
  Blaževića – Čađe 4, broj O.I. 14588851, Dvor
 9. Mićo Koljaja, Srbin, Dvor, Rujevac
  3, broj O.I. 13775668, Dvor
 10. Marica Malivuk, Srpkinja, Dvor,
  Donji Dobretin 4, broj O.I. 102790974, Dvor
 11. Stojša Milinković, Srbin, Dvor,
  Donja Stupnica 19, broj. O.I. 102873487, Dvor
 12. Ivan Vuković, Hrvat, Dvor, Unčani
  77, broj O.I. 102521793, Dvor
 13. Vaso Dragosavljević, Srbin, Dvor,
  A. B. Bušića 18, broj O.I. 103605832, Dvor
 14. Branka Koljaja, dipl. ing. Srpkinja,
  Dvor, Rujevac 3, broj O.I. 14700483, Dvor
 15. Nedeljka Pavlović, Srpkinja, Dvor,
  Grada Vukovara 64, broj O.I. 102868051, Dvor,

NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Nositelj
liste: DRAGANA MARČINKOVIĆ, dr. vet. med.

 1. Dragana Marčinković, dr.vet.med.
  Srpkinja, Dvor, Unčani 78A, broj O.I. 102470830, Dvor
 2. Ljuban Menićanin, dipl.ing. Srbin,
  Dvor, Rujevac 58, broj O.I. 102589190, Dvor
 3. Marija Januzović, Srpkinja, Dvor,
  Hrvatskih branitelja 17B, broj O.I. 15686556, Dvor
 4. Milan Šerbula, Srbin, Dvor,
  Hrvatskog proljeća I odv. br. 6, broj O.I. 102291247, Dvor
 5. Josipa Golub, Hrvatica, Dvor, Grada
  Vukovara 50, broj O.I. 15023680, Dvor
 6. Miroslav Slijepčević, Srbin, Dvor,
  Hrtić 39A, broj O.I. 102708709, Dvor
 7. Aleksandar Dragišić, Srbin, Dvor, A
  i S Radića 19, broj O.I. 102845373, Dvor
 8. Mr.sc. Janko Vasiljević, Srbin,
  Dvor, Trg bana J. Jelačića 21, broj O.I. 103420402, Dvor
 9. Jelka Dujlović, Srpkinja, Dvor,
  Matijevići, A. Cesarca 5, broj O.I. 103157534, Dvor
 10. Dragan Milić, Srbin, Dvor, Grmušani
  5, broj O.I. 102792745, Dvor
 11. Gordana Borojević, Srpkinja, Dvor,
  Kosna 10, broj O.I. 14766142, Dvor
 12. Branko Šušnjar, Srbin, Dvor, Kralja
  Tomislava 12, broj O.I. 102798916, Dvor
 13. Božidar Akik, Srbin, Dvor, Zrinska
  Draga 21, broj O.I. 101874664, Dvor
 14. Dragan Sundać, Srbin, Dvor, Donji
  Javoranj 7, broj O.I. 102700728, Dvor
 15. Dragica Pašić, Srpkinja, Dvor,
  Kepčije 34, broj O.I. 103160463, Dvor

  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA
  STRANKA (SDSS)

Nositelj liste: NIKOLA ARBUTINA

 1. Nikola Arbutina, Srbin, Dvor,
  Gorička 34, broj O.I. 14377474, Dvor
 2. Nikola Trbulin, Srbin, Dvor,
  Grmušani 1A, broj O.I. 100081440, Dvor
 3. Branko Drageljević, Srbin, Dvor,
  Javnica 9, broj O.I. 102658877, Dvor
 4. Ljuban Milaković, Srbin, Dvor,
  Ljubina 11, broj O.I. 102731205, Dvor
 5. Miroslav Jarić, Srbin, Dvor,
  Javornik 3, broj O.I. 102149713, Dvor
 6. Simo Rajšić, Srbin, Dvor, Kralja
  Tomislava 33 D, broj O.I. 15049935, Dvor
 7. Miroslav Krstinić, Srbin, Dvor,
  Pedalj 44, broj O.I. 102231452, Dvor
 8. Nikola Carić, Srbin, Dvor, Frana
  Tućana 2, broj O.I. 102369183, Dvor
 9. Milić Milinković, Srbin, Dvor, Donja
  Stupnica 18A, broj O.I. 103613545, Dvor
 10. Milan Tomašević, Srbin, Dvor,
  Hrvatskog proljeća I odv. br. 8, broj O.I. 101462445, Dvor
 11. Nikolina Repak, Srpkinja, Dvor,
  Paukovac 20, broj O.I. 101187690, Dvor
 12. Rade Kepčija, Srbin, Dvor, Kepčije
  37, broj O.I. 14325700, Dvor
 13. Ðorđe Plavljanić, Srbin, Dvor,
  Donja Oraovica 42, broj O.I. 103357311, Dvor
 14. Milorad Ivković, Srbin, Dvor,
  Zrinski Brđani 36, broj O.I. 102828064, Dvor
 15. Željko Pribičević, Srbin, Dvor,
  Glavičani 26, broj O.I. 14632892, Dvor 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)

Nositelj
liste:  JURE TOMIĆ
                                            

 1.  Jure Tomić, Hrvat, Dvor, Unčani 65, broj O.I.
  102412658, Dvor
 2.  Branislav Joka, dipl.ing., Srbin, Dvor, Kralja
  Tomislava 48, broj O.I. 14952869 Dvor
 3.  Ljubica Popović, Srpkinja, Dvor, Mile
  Blaževića – Čađe 6, broj O.I. 102747850, Dvor
 4.  Dragan Komljenović, Srbin, Dvor, Golubovac
  Divuški 44, broj O.I. 101992573, Dvor
 5.  Ostoja Malešević, Srbin, Dvor, Hrvatskog
  proljeća I odv.  10, broj O.I. 14399719,
  Dvor
 6.  Vjekoslav Valentić, dipl. ing. Hrvat, Dvor,
  Ivana Gundulića 7, broj O.I. 101941929, Dvor
 7.  Smiljana Živković, Srpkinja, Dvor, Hrvatskog
  proljeća 13A, broj O.I. 103148150, Dvor
 8.  Mirjana Ćulibrk, Srpkinja, Dvor, Matijevići,
  5. kolovoza 1995. br. 89, broj O.I. 100935781, Dvor
 9.  Štefko Špančić, Hrvat, Dvor, Zamlača 55, broj
  O.I. 102754494, Dvor
 10.  Milorad Preradović, Srbin, Dvor, Rujevac 99,
  broj O.I. 15012277, Dvor
 11.  Mirko Ćordaš, Srbin, Dvor, Trg bana J.
  Jelačića 21, broj O.I. 103437210, Dvor
 12.  Ljuban Milković, Srbin, Dvor, Šakanlije 38,
  broj O.I. 103380866, Dvor
 13.  Merveta Zuber, Muslimanka, Dvor, Tina Ujevića
  2, broj O.I. 15049989, Dvor
 14.  Gordana Butić, Hrvatica, Dvor, Mile Blaževića
  – Čađe 39, broj O.I. 101457639, Dvor
 15.  Dragutin Grafl, Hrvat, Dvor, Kuljani 37, broj
  O.I. 102039861, Dvor 

SRPSKA NARODNA STRANKA (SNS)

Nositelj
liste: ÐURO ÐERMANOVIĆ
   

 1. Ðuro Ðermanović, Srbin, Dvor,
  Gornji Javoranj 18, broj O.I. 102740123, Dvor
 2. Božidar Slavulj, Srbin, Dvor,
  Matijevići, Eugena Kvaternika 22A, broj O.I. 102739718, Dvor
 3. Vladimir Slavnić, Srbin, Dvor,
  Ljeskovac 102, broj O.I. 101217230, Dvor
 4. Mile Zečević, Srbin, Dvor,
  Matijevići, Ante Kovačića 1, broj O.I. 102845001, Dvor
 5. Predrag Babić, Srbin, Dvor,
  Zrinskih i Frankopana 3. odv. br. 3. broj O.I. 103127727, Dvor
 6. Slobodan Cvjetić, Srbin, Dvor,
  Donji Žirovac 17, broj O.I. 103108075, Dvor
 7. Bojan Basrak, Srbin, Dvor,
  Matijevići 5. kolovoza 1995. br. 64, broj O.I. 102886486, Dvor
 8. Petar Pušac, Srbin, Dvor, Kuljani
  49, broj O.I. 103540998, Dvor
 9. Duško Rudež, Srbin, Dvor, Rudeži
  25, broj O.I. 101381746, Dvor
 10. Goran Roksandić, Srbin, Dvor,
  Švrakarica 2, broj O.I. 102534208, Dvor
 11. Aleksandra Slavulj, Srpkinja, Dvor,
  Matijevići, Eugena Kvaternika 24, broj O.I. 101742704, Dvor
 12. Milan Ivković, Srbin, Dvor, Zrinski
  Brđani 48, broj O.I. 102592351, Dvor
 13. Nenad Mrđenović, Srbin, Dvor,
  Matijevići, Ante Kovačića 16, broj O.I. 103281088, Dvor
 14. Dragomir Štrbac, Srbin, Dvor,
  Matijevići, Eugena Kvaternika 17, broj O.I. 103559250, Dvor
 15. Marko Borojević, Srbin, Dvor,
  Matijevići, Eugena Kvaternika 9, broj O.I. 102746227, Dvor 


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support