Općina Dvor

Sakupljanje elektroničkog otpada

Uspostavljen sustav za gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom

Sustav omogućava građanima da telefonom nazovu ovlaštenog skupljača koji dolazi u kuću ili poslovni prostor i besplatno preuzima aparat kojeg se građanin, odnosno tvrtka želi riješiti, ako je teži od 30 kg. Na taj će se način skupiti veće količine otpada. Ovo se praktički odnosi na svu bijelu tehniku – hladnjaci, perilice rublja, perilice suđa, štednjaci, bojleri . . . Ovlašteni skupljači preuzet će i ostali, manji električni ili elektronički otpad kad preuzimaju veliki u domaćinstvima: televizore, kompjutere, glačala, bušilice, radioaparate . .

Veće količine stare EE opreme – veći broj kompjutera, pisača, fotokopirnih aparata i sl. također će ovlašteni skupljač preuzeti na licu mjesta od posjednika temeljem poziva.

Dva su besplatna broja na koja se može zatražiti preuzimanje električnog i elektroničkog otpada:
0800 444 110
0800 0204

Kroz sustav koji se trenutno u Hrvatskoj gradi električni i elektronički otpad neće biti ekološki problem i ugrožavati okoliš i zdravlje ljudi. Proteklih godina uspostavljen je sustav odvojenog sakupljanja ambalaže od pića, starih guma, starih automobila i baterija i akumulatora.

Posjednik EE otpada (u daljnjem tekstu: posjednik) – pravna ili fizička osoba koja posjeduje EE otpad ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje EE otpad – ova odredba odnosi se na tvrtke.
Posjednik u kućanstvu – fizička osoba koja posjeduje EE otpad nastao vlastitom uporabom EE opreme u kućanstvu – ova odredba odnosi se na domaćinstva.

Obaveza svakog posjednika je odvajanje EE otpada od komunalnog i ostalih vrsta otpada kojeg namjerava predati ovlaštenom sakupljaču.

EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije predhodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)

Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate.

PRILIKOM PREUZIMANJA EE OTPADA:

Posjednik je dužan skupljaču predati EE otpad i ispunjeni prateći list PL-Oo/ PL-No/Io*
Posjednik u kućanstvu, prilikom predaje EE otpada skupljaču, potvrđuje primopredaju EE otpada potpisom na obrascu PPEEO iz Dodatka V. ovog Pravilnika.
Ove obrasce sa sobom donosi skupljač.
U slučaju kada EE otpad predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost posjednik je o tome dužan prethodno obavijestiti skupljača.
Obrazac PL – Oo – Prateći list za opasni otpad;
1. Obrazac PL – No/Io – Prateći list za neopasni/inertni otpad
Iz Dodatka III. Pravilnika o gospodarenju otpadom („NN 23/07, 111/07)
(Za sve detaljnije upute posjednici se mogu obratiti ovlaštenom skupljaču).
Predajom EE otpada uz prateći list ispunjene su odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim EE uređajima i opremom jer je otpad predan ovlaštenom skupljaču.
Posjednici i posjednici u kućanstvu mogu EE otpad predati isključivo OVLAŠTENOM skupljaču ili njegovom suradniku koji određenim dokumentom može dokazati da zastupa Ovlaštenog skupljača.

POZIVOM NA BESPLATNI BROJ TELEFONA MOŽE SE OSTVARITI PREUZIMANJE ELEKTRIČNOG I ELEKTRONIČKOG OTPADA:
0800 444 110 (besplatni broj)
ili na web stranici

www.eeotpad.com

Sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme iz Dodatka IB Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom za cijelo područje Republike Hrvatske
• Veliki kućanski uređaji
• Mali kućanski uređaji
• Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
• Oprema široke potrošnje za razonodu
• Rasvjetna oprema
• Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
• Igračke, oprema za razonodu i športska oprema
• Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)
• Instrumenti za nadzor i upravljanje
• Samoposlužni aparati
EE otpad nastao na području svih gradova i općina Sisačko-moslavačke županije može se uz prethodnu najavu predati osobno na sljedećoj adresi:

AUTO SERVIS PIT STOP
Božidara Adžije 19
(tvornički krug željezare)
Kontakt osoba: Snježana Habunek: 098 380 168
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support