Općina Dvor

Priopćenje Građanima

Poštovanigrađani
            posljednjih se dana novinski natpisipune donošenjem Prostornog plana uređenja općine Dvor i «navodnim odlagalištemnuklearnog otpada» na Trgovskoj gori, no potpuno
BESPOTREBNO I NEUTEMELJENO.


Prostorni plan je temeljni akt svakeopćine i bez njega općina ne može funkcionirati. Procedura donošenja prostornogplana propisana je zakonom i to je jedini način na koji se prostorni plan možeusvojiti. Prostorni plan općine Dvor mora biti sukladan prostornimplanovima Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske.

            Budući da je Programom prostornoguređenja Republike Hrvatske (N.N. 50/99 ) i Prostornim planomSisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik» 04/01) određena POTENCIJALNA lokacija odlagališta nisko i srednje radioaktivnogotpada na području općine Dvor, jedino se u obrazloženju Prostornog plana, uukupno 3 rečenice spominje radioaktivni otpad  i to slijedeće:

            – u poglavlju 1.1.3 PLANSKI POKAZATELJI IOBVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREÐENJA ŠIREG PODRUČJA I OCJENA POSTOJEĆIH PROSTORNIHPLANOVA u točki 6. stavak1. stoji:    « Programom prostornog razvoja Republike Hrvatske Trgovskagora utvrđena je kao jedina lokacija za gradnju odlagališta nisko i srednjeradioaktivnog otpada.» (završen citat),

a u stavku 6. istogpoglavlja stoji:

            «Prostornim planovima višeg reda:republičkim i županijskim (županijskim uz zakonsku obvezu uvažavanja planavišeg reda, ali uz amandman) u općini Dvor predviđena je Trgovska gora zaodlagalište radioaktivnog otpada.» (završen citat)

            – u poglavlju 3.6. POSTUPANJE S OTPADOMu stavku 7. stoji:

            «Na području općine Dvor premaProgramu prostornog uređenja RH («Narodne novine» 50/99) predviđena jelokacija (Trgovska gora) za daljnja istraživanja, koja će potvrditiili odbaciti mogućnost gradnje odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada(NSRAO) na području općine Dvor.» (završen citat).

            Osim ovih navoda u obrazloženjuProstornog plana, u  Prostornomplanu općine Dvor NEMA LOKACIJE ODLAGALIŠTA nuklearnog otpada, NITI UODREDBAMA ZA PROVOÐENJE, NITI NA KARTAMA u grafičkom dijelu plana. Dakle, u usvojeni Prostorni plan nije uvrštena lokacijaodlagališta na Trgovskoj gori.

            Nadalje, Općina Dvor je  2000. godine pokrenula inicijativu zabrisanje lokacije Trgovske gore iz Programa prostornog uređenja RepublikeHrvatske, te je organizirano potpisivanje peticije ( i na području susjednihgradova i općina), a Općinsko vijeće je donijelo Mišljenje kojim se zahtijevaukidanje utvrđene lokacije za odlagalište radioaktivnog, kao i lokacije opasnogotpada utvrđenih u županijskom prostornom planu ( «Službeni vjesnik» 01/01).Dakle, inicijativa za brisanje potencijalne lokacije odlagališta nuklearnog iopasnog otpada službeno je pokrenuta još 2001. godine, a novi Prostorni planuređenja općine Dvor donesen je uz obvezu ponovnog pokretanja inicijative zabrisanje tih lokacija iz prostornih planova županije i Republike Hrvatske.

            Poštovani građani, RAZLOGA ZAUZNEMIRENOST NEMA, jer kao što znate i premijer dr.Ivo Sanader je obećao: ODLAGALIŠTA NEĆE BITI.

            Pozivamo sve one koji se žele osobnouvjeriti u činjenično stanje, neka dođu u Općinu Dvor i zatraže uvid uProstorni plan.

 

OPĆINA DVOR – OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support