SAZIV ZA 20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

koja će se održati u četvrtak, 22. rujna 2016. godine, s početkom u 9,00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja i prijavu na natječaj

 

 

 

Predsjednik Vijeća
Stjepan Buić