• Nikolina Tepšić Vasiljević - predsjednica
  • Aleksandra Nišević- zamjenica predsjednice
  • Ivana Bležeković
  • Dušica Grčić
  • Nina Trbulin