EU projekti

 Komunalno poduzeće DVORKOM d.o.o. je  17. travnja 2020. podnio projektni prijedlog „Nabava komunalnih vozila za prikupljanje otpada" (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0096)", u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada" - Referentni broj: KK.06.3.1.18

Opširnije:NOVO KOMUNALNO VOZILO U DVORU

 

Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Dvoru“ na katastarskim česticama 491/1, 491/2, 491/3 k.o. Dvor. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice na području Općine Dvor kroz obnovu i razvoj društvene infrastrukture...

Opširnije:REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U DVORU

Stranica 1 od 2