folder Zapisnici

Dokumenti

document Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Popular

Objavila 104 preuzimanja

document Zapisnik za 20 sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor

Objavila 95 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 19. sjednice Vijeća - 13.06.2019

Objavila 77 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 18. sjednice Vijeća - 29.03.2019

Objavila 79 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 17. sjednice Vijeća - 30.01.2019

Objavila 83 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 16. sjednice Vijeća 20.12.2018

Objavila 54 preuzimanja

pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor Popular

Objavila 241 preuzimanje

document ZAPISNIK sa 15. sjednice Vijeća - 30.11.2018. Popular

Objavila 229 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća - 30.10.2018. Popular

Objavila 184 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 13. sjednice Vijeća - 11.10.2018 Popular

Objavila 184 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 12. sjednice Vijeća - 13.09.2018. Popular

Objavila 210 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 11. sjednice Vijeća - 06.09.2018. Popular

Objavila 198 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 10. sjednice Vijeća - 02.07.2018. Popular

Objavila 177 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 9. sjednice Vijeća - 25.05.2018. Popular

Objavila 185 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 8. sjednice Vijeća - 27.03.2018. Popular

Objavila 187 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 7. sjednice Vijeća - 31.01.2018. Popular

Objavila 185 preuzimanja

document ZAPISNIK 6. sjednice Vijeća - 27.12.2017. Popular

Objavila 169 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 5. sjednice Vijeća 30.11.2017. godine Popular

Objavila 187 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 4. sjednice Vijeća 06.10.2017. godine Popular

Objavila 178 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 2. sjednice Vijeća 13.07.2017. godine Popular

Objavila 172 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281