folder Zapisnici

Dokumenti

default Z A P I S N I K sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja 15 10 2015 Popular

Objavila 157 preuzimanja

default Zapisnik sa sjednice stožera Popular

Objavila 442 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća - 23.05.2014 Popular

Objavila 272 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 4. sjednice Općinskog vijeća - 21.03.2014 Popular

Objavila 372 preuzimanja

document ZAPISNIK Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 22.11.2013. Popular

Objavila 568 preuzimanja

document ZAPISNIK Prva sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 12.09.2013. Popular

Objavila 535 preuzimanja

document ZAPISNIK Treća sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 30.12.2013. Popular

Objavila 530 preuzimanja

document ZAPISNIK Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 27.06.2013. Popular

Objavila 558 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281