folder Zapisnici

Dokumenti

pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor

Objavila 96 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 15. sjednice Vijeća - 30.11.2018. Popular

Objavila 174 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća - 30.10.2018. Popular

Objavila 142 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 13. sjednice Vijeća - 11.10.2018 Popular

Objavila 138 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 12. sjednice Vijeća - 13.09.2018. Popular

Objavila 143 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 11. sjednice Vijeća - 06.09.2018. Popular

Objavila 141 preuzimanje

document ZAPISNIK sa 10. sjednice Vijeća - 02.07.2018. Popular

Objavila 138 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 9. sjednice Vijeća - 25.05.2018. Popular

Objavila 127 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 8. sjednice Vijeća - 27.03.2018. Popular

Objavila 134 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 7. sjednice Vijeća - 31.01.2018. Popular

Objavila 137 preuzimanja

document ZAPISNIK 6. sjednice Vijeća - 27.12.2017. Popular

Objavila 122 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 5. sjednice Vijeća 30.11.2017. godine Popular

Objavila 123 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 4. sjednice Vijeća 06.10.2017. godine Popular

Objavila 128 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 2. sjednice Vijeća 13.07.2017. godine Popular

Objavila 121 preuzimanje

default Z A P I S N I K sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja 15 10 2015 Popular

Objavila 157 preuzimanja

default Zapisnik sa sjednice stožera Popular

Objavila 602 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća - 23.05.2014 Popular

Objavila 413 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 4. sjednice Općinskog vijeća - 21.03.2014 Popular

Objavila 514 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281