folder Savjetovanje s javnošću

Dokumenti

document Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću Popular

Objavila 159 preuzimanja

document SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B) Popular

Objavila 214 preuzimanja

document Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Popular

Objavila 228 preuzimanja

document Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) Popular

Objavila 211 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281