folder Registar ugovora o javnoj nabavi

Dokumenti

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu

Objavila 48 preuzimanja

document Donacije i sponzorstva za 2017. godinu

Objavila 43 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine

Objavila 41 preuzimanje

document Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine

Objavila 43 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine

Objavila 39 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine.

Objavila 38 preuzimanja

document Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.2017 Popular

Objavila 139 preuzimanja

default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini Popular

Objavila 153 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine Popular

Objavila 109 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine Popular

Objavila 101 preuzimanje

document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini Popular

Objavila 124 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina Popular

Objavila 113 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine, Popular

Objavila 154 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave - 2015. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine Popular

Objavila 180 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave - 2016. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine Popular

Objavila 194 preuzimanja

document REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE – 2016. GODINA - stanje na dan 31.10.2016. Popular

Objavila 182 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281