folder Registar ugovora o javnoj nabavi

Dokumenti

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 05.04.2019.

Objavila 96 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu Popular

Objavila 123 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu Popular

Objavila 170 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu Popular

Objavila 172 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Popular

Objavila 155 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2018. godina dopune Popular

Objavila 262 preuzimanja

document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini – stanje na dan 26.07.2018. Popular

Objavila 241 preuzimanje

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu Popular

Objavila 297 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu Popular

Objavila 445 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 333 preuzimanja

document Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 346 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 339 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine. Popular

Objavila 336 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281