folder Registar ugovora o javnoj nabavi

Dokumenti

document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini – stanje na dan 26.07.2018.

Objavila 67 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu Popular

Objavila 233 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 156 preuzimanja

document Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 169 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 159 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine. Popular

Objavila 162 preuzimanja

default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini Popular

Objavila 250 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine Popular

Objavila 176 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine Popular

Objavila 159 preuzimanja

document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini Popular

Objavila 180 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina Popular

Objavila 170 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine, Popular

Objavila 198 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave - 2015. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine Popular

Objavila 233 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave - 2016. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine Popular

Objavila 242 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281