folder Registar ugovora o javnoj nabavi

Dokumenti

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu

Objavila 25 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu

Objavila 30 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Objavila 52 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2018. godina dopune Popular

Objavila 158 preuzimanja

document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini – stanje na dan 26.07.2018. Popular

Objavila 166 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu Popular

Objavila 197 preuzimanja

default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu Popular

Objavila 341 preuzimanje

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 252 preuzimanja

document Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 261 preuzimanje

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine Popular

Objavila 250 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine. Popular

Objavila 254 preuzimanja

default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini Popular

Objavila 342 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine Popular

Objavila 267 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine Popular

Objavila 246 preuzimanja

document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini Popular

Objavila 262 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina Popular

Objavila 256 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281