folder Registar ugovora o javnoj nabavi

Dokumenti

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine,

Objavila 70 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave - 2015. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine

Objavila 78 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave - 2016. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine

Objavila 90 preuzimanja

document REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE – 2016. GODINA - stanje na dan 31.10.2016. Popular

Objavila 110 preuzimanja

default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2016. godini Popular

Objavila 148 preuzimanja

document Registar ugovora bagatelne nabave 2015 godina stanje na dan 31 12 2015 Popular

Objavila 316 preuzimanja

document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013. godina - stanje na dan 31.12.2014 Popular

Objavila 134 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281