folder Razno

Dokumenti

pdf Zahtjevi Općine Dvor za hitno postupanje DZRNS

Objavila 14 preuzimanja

document Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Dvor Popular

Objavila 141 preuzimanje

document Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Dvor Popular

Objavila 152 preuzimanja

document Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Općine Dvor Popular

Objavila 130 preuzimanja

pdf Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Popular

Objavila 816 preuzimanja

document Završena dva vrijedna projekta Popular

Objavila 147 preuzimanja

document Donacije i sponzorstva 2015 Popular

Objavila 377 preuzimanja

document Obavijest za oslobađanju od Komunalne Naknade za 2016 Popular

Objavila 390 preuzimanja

document Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor Popular

Objavila 119 preuzimanja

document Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatata za izbor Savjeta mladih Popular

Objavila 112 preuzimanja

document NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2015./2016.g. Popular

Objavila 402 preuzimanja

document PRIJAVNICA za dodjelu stipendija studentima s područja općine Dvor Popular

Objavila 377 preuzimanja

document Poziv Dvor 6 10 docx Popular

Objavila 561 preuzimanje

document Donacije i sponzorstva u 2014 godini Popular

Objavila 430 preuzimanja

pdf Mišljenje Mjesnih zborova građana o prijedlogu zbrinjavanja radioaktivnog otpada Popular

Objavila 642 preuzimanja

pdf PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DVOR (Nacrt plana) Popular

Objavila 532 preuzimanja

pdf DVOR, Tekst plana gospodarenja otpadom Popular

Objavila 1200 preuzimanja

document 2015 6 OBRAZAC PRIJEDLOG KANDIDATURE NEFORMALNA SKUPINA MLADIH Popular

Objavila 317 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281