folder Proračun

Dokumenti

spreadsheet Proračun za 2018. godinu New

Objavila 13 preuzimanja

default Mira Idžaković Planovi za 2016. godinu Popular

Objavila 329 preuzimanja

Godišnji plan rada  za 2016. godinu

Kao nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Dvor kroz 2016. godinu planiram se aktivno  uključivati u rasprave, donošenje odluka, i raznih akata u okviru  mojih mogućnosti i prava kao nezavisnog vijećnika.

Planiram obavljati i sve poslove sukladno zakonu i statutu Općine Dvor i  sudjelovati u svim radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Dvor ukoliko budem u ista imenovana.

Poseban aspekt i pažnju ću usmjeriti na pokušaj revitalizacije gospodarstva i malog poduzetništva, a u koji dio sam posebno upoznata kroz svoj rad prijašnjih godina.

Na lokalnoj razini posvetiti ću se rješavanju problema građana iz komunalnih djelatnosti i uređenje naselja Općine Dvor.

Planiram i održati kao i dosada nekoliko sastanaka s građanima te se tako neposredno upoznati s problemima njihovih sredina u kojima žive.

Nezavisni vijećnik Mira Idžaković, Unčani 82


Financijski plan za 2016. godinu

Za 2016. godinu predviđam prihod od strane Općine Dvor u visini 1000 kn, na žiroračun.

Sredstva će biti utrošena strogo namjenski a po važećim zakonskim odredbama.

Ista sredstva će biti utrošena za troškove obilaska građana i održavanje skupova građana.

Nezavisni vjećnik Mira Idžaković, Unčani 82

pdf Mira Idžaković Financijsko izvješće 2015 Popular

Objavila 307 preuzimanja

pdf Mira Idžaković Izvješće Donacije 2015 Popular

Objavila 310 preuzimanja

spreadsheet Financijski izvještaj 2015 VRTIĆ Popular

Objavila 192 preuzimanja

spreadsheet Financijski izvještaj 2015 OPĆINA Popular

Objavila 112 preuzimanja

spreadsheet Financijski izvještaj 2015 KNJIŽNICA Popular

Objavila 116 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće Popular

Objavila 275 preuzimanja

spreadsheet Prijedlog plana Proračuna 2016 sve Popular

Objavila 159 preuzimanja

spreadsheet Financijski izvještaj I- XII 2014. Popular

Objavila 215 preuzimanja

spreadsheet Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - 01.01.-30.06.2014 Popular

Objavila 192 preuzimanja

spreadsheet I Izmjene i dopune proračuna za 2014.xlsx Popular

Objavila 196 preuzimanja

spreadsheet GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DVOR ZA 2013 Popular

Objavila 191 preuzimanje

spreadsheet 1. Proračun Općine Dvor za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. Popular

Objavila 825 preuzimanja

Proračun Općine Dvor za 2014. - za objavu.xlsx

spreadsheet Proračun Općine Dvor za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. Popular

Objavila 1514 preuzimanja

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2014. godinu

spreadsheet Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za razdoblje 01.01.2013. – 30.06.2013. Popular

Objavila 608 preuzimanja

IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06.2013

spreadsheet Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2012. Popular

Objavila 1082 preuzimanja

IZVRŠENJE PRORAČUNA za 2012. godinu

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281