folder Proračun

Dokumenti

spreadsheet 3. Izmjene i dopune proračuna Općine Dvor za 2019. Popular

Objavila 290 preuzimanja

 

document Plan razvojnih programa Općine Dvor Popular

Objavila 326 preuzimanja

 

spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - 2. dio Popular

Objavila 315 preuzimanja

 

spreadsheet Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor – 01.01.2019. – 30.06.2019. Popular

Objavila 321 preuzimanje

Dokument u .zip  formatu  PREUZIMANJE

Ako se ne učitava ispravno u pregledniku, preuzmite verziju u zip-u.

document OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA 2018 Popular

Objavila 231 preuzimanje

spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2018 Popular

Objavila 236 preuzimanja

spreadsheet 2 Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019 n i d Popular

Objavila 237 preuzimanja

spreadsheet 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu Popular

Objavila 214 preuzimanja

spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu Popular

Objavila 280 preuzimanja

document Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu Popular

Objavila 318 preuzimanja

spreadsheet Proračun Općine Dvor za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu Popular

Objavila 360 preuzimanja

spreadsheet IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu Popular

Objavila 297 preuzimanja

spreadsheet II Izmjene Proracuna za 2018. godinu Popular

Objavila 427 preuzimanja

spreadsheet II Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor Popular

Objavila 411 preuzimanja

spreadsheet Proračun za 2018. godinu Popular

Objavila 435 preuzimanja

default Mira Idžaković Planovi za 2016. godinu Popular

Objavila 917 preuzimanja

Godišnji plan rada  za 2016. godinu

Kao nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Dvor kroz 2016. godinu planiram se aktivno  uključivati u rasprave, donošenje odluka, i raznih akata u okviru  mojih mogućnosti i prava kao nezavisnog vijećnika.

Planiram obavljati i sve poslove sukladno zakonu i statutu Općine Dvor i  sudjelovati u svim radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Dvor ukoliko budem u ista imenovana.

Poseban aspekt i pažnju ću usmjeriti na pokušaj revitalizacije gospodarstva i malog poduzetništva, a u koji dio sam posebno upoznata kroz svoj rad prijašnjih godina.

Na lokalnoj razini posvetiti ću se rješavanju problema građana iz komunalnih djelatnosti i uređenje naselja Općine Dvor.

Planiram i održati kao i dosada nekoliko sastanaka s građanima te se tako neposredno upoznati s problemima njihovih sredina u kojima žive.

Nezavisni vijećnik Mira Idžaković, Unčani 82


Financijski plan za 2016. godinu

Za 2016. godinu predviđam prihod od strane Općine Dvor u visini 1000 kn, na žiroračun.

Sredstva će biti utrošena strogo namjenski a po važećim zakonskim odredbama.

Ista sredstva će biti utrošena za troškove obilaska građana i održavanje skupova građana.

Nezavisni vjećnik Mira Idžaković, Unčani 82

pdf Mira Idžaković Financijsko izvješće 2015 Popular

Objavila 747 preuzimanja

pdf Mira Idžaković Izvješće Donacije 2015 Popular

Objavila 742 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281