folder Proračun

Dokumenti

spreadsheet 3. Izmjene i dopune proračuna Općine Dvor za 2019.

Objavila 59 preuzimanja

 

document Plan razvojnih programa Općine Dvor

Objavila 94 preuzimanja

 

spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - 2. dio

Objavila 95 preuzimanja

 

spreadsheet Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor – 01.01.2019. – 30.06.2019.

Objavila 96 preuzimanja

Dokument u .zip  formatu  PREUZIMANJE

Ako se ne učitava ispravno u pregledniku, preuzmite verziju u zip-u.

document OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA 2018 Popular

Objavila 102 preuzimanja

spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2018 Popular

Objavila 120 preuzimanja

spreadsheet 2 Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019 n i d

Objavila 99 preuzimanja

spreadsheet 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu

Objavila 89 preuzimanja

spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu Popular

Objavila 140 preuzimanja

document Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu Popular

Objavila 194 preuzimanja

spreadsheet Proračun Općine Dvor za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu Popular

Objavila 233 preuzimanja

spreadsheet IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu Popular

Objavila 203 preuzimanja

spreadsheet II Izmjene Proracuna za 2018. godinu Popular

Objavila 344 preuzimanja

spreadsheet II Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor Popular

Objavila 334 preuzimanja

spreadsheet Proračun za 2018. godinu Popular

Objavila 362 preuzimanja

default Mira Idžaković Planovi za 2016. godinu Popular

Objavila 764 preuzimanja

Godišnji plan rada  za 2016. godinu

Kao nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Dvor kroz 2016. godinu planiram se aktivno  uključivati u rasprave, donošenje odluka, i raznih akata u okviru  mojih mogućnosti i prava kao nezavisnog vijećnika.

Planiram obavljati i sve poslove sukladno zakonu i statutu Općine Dvor i  sudjelovati u svim radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Dvor ukoliko budem u ista imenovana.

Poseban aspekt i pažnju ću usmjeriti na pokušaj revitalizacije gospodarstva i malog poduzetništva, a u koji dio sam posebno upoznata kroz svoj rad prijašnjih godina.

Na lokalnoj razini posvetiti ću se rješavanju problema građana iz komunalnih djelatnosti i uređenje naselja Općine Dvor.

Planiram i održati kao i dosada nekoliko sastanaka s građanima te se tako neposredno upoznati s problemima njihovih sredina u kojima žive.

Nezavisni vijećnik Mira Idžaković, Unčani 82


Financijski plan za 2016. godinu

Za 2016. godinu predviđam prihod od strane Općine Dvor u visini 1000 kn, na žiroračun.

Sredstva će biti utrošena strogo namjenski a po važećim zakonskim odredbama.

Ista sredstva će biti utrošena za troškove obilaska građana i održavanje skupova građana.

Nezavisni vjećnik Mira Idžaković, Unčani 82

pdf Mira Idžaković Financijsko izvješće 2015 Popular

Objavila 601 preuzimanje

pdf Mira Idžaković Izvješće Donacije 2015 Popular

Objavila 600 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281