folder Planovi nabave

Dokumenti

document VIII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu. New

Objavila 4 preuzimanja

document VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018.

Objavila 55 preuzimanja

document VI Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu

Objavila 46 preuzimanja

document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu

Objavila 93 preuzimanja

document IV Izmjene i dopune Plana nabave Opcine Dvor za 2018 godinu

Objavila 88 preuzimanja

document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu

Objavila 66 preuzimanja

document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu Popular

Objavila 100 preuzimanja

pdf Plan nabave Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2018. godinu Popular

Objavila 133 preuzimanja

document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu. Popular

Objavila 153 preuzimanja

pdf Plan nabave Dvorkoma d.o.o. Popular

Objavila 187 preuzimanja

pdf Plan nabave Komunalca – Dvor d.o.o. Popular

Objavila 181 preuzimanje

document Plan nabave Općine Dvor za 2018. godinu Popular

Objavila 125 preuzimanja

document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 115 preuzimanja

document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 174 preuzimanja

document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 193 preuzimanja

default I izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg Vrtića "Sunce" Popular

Objavila 216 preuzimanja

document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 223 preuzimanja

document Plan nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za 2017. godinu Popular

Objavila 217 preuzimanja

document Plan nabave knjižnice za 2017. godinu Popular

Objavila 211 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za KOMUNALAC-DVOR d.o.o. Popular

Objavila 296 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281