folder Planovi nabave

Dokumenti

document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu.

Objavila 82 preuzimanja

document Plan nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za 2017. godinu

Objavila 87 preuzimanja

document Plan nabave knjižnice za 2017. godinu

Objavila 79 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za KOMUNALAC-DVOR d.o.o. Popular

Objavila 109 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za DVORKOM d.o.o. Popular

Objavila 120 preuzimanja

document Plan nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 105 preuzimanja

document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu

Objavila 93 preuzimanja

document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu Popular

Objavila 117 preuzimanja

document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu

Objavila 31 preuzimanje

document II Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016 godinu

Objavila 66 preuzimanja

document I Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016 godinu Popular

Objavila 158 preuzimanja

document Plan nabave Općine Dvor za 2016. godinu Popular

Objavila 122 preuzimanja

document PLAN NABAVE 2016 DVORKOM Popular

Objavila 148 preuzimanja

document PLAN NABAVE 2016 KOMUNALAC Popular

Objavila 201 preuzimanje

document PLAN NABAVE 2016 DVORKOM doo Popular

Objavila 254 preuzimanja

document Plan nabave za 2015 VIII izmjene i dopune Popular

Objavila 147 preuzimanja

document Plan nabave za 2015 VII izmjene i dopune Popular

Objavila 139 preuzimanja

document Plan nabave za 2015 VI izmjene i dopune Popular

Objavila 139 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281