folder Planovi nabave

Dokumenti

document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu.

Objavila 32 preuzimanja

document Plan nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za 2017. godinu

Objavila 44 preuzimanja

document Plan nabave knjižnice za 2017. godinu

Objavila 40 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za KOMUNALAC-DVOR d.o.o.

Objavila 67 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za DVORKOM d.o.o.

Objavila 76 preuzimanja

document Plan nabave Općine Dvor za 2017. godinu.

Objavila 73 preuzimanja

document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu

Objavila 65 preuzimanja

document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu

Objavila 92 preuzimanja

document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu

Objavila 31 preuzimanje

document II Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016 godinu

Objavila 66 preuzimanja

document I Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016 godinu Popular

Objavila 139 preuzimanja

document Plan nabave Općine Dvor za 2016. godinu Popular

Objavila 122 preuzimanja

document PLAN NABAVE 2016 DVORKOM Popular

Objavila 131 preuzimanje

document PLAN NABAVE 2016 KOMUNALAC Popular

Objavila 185 preuzimanja

document PLAN NABAVE 2016 DVORKOM doo Popular

Objavila 234 preuzimanja

document Plan nabave za 2015 VIII izmjene i dopune Popular

Objavila 135 preuzimanja

document Plan nabave za 2015 VII izmjene i dopune Popular

Objavila 128 preuzimanja

document Plan nabave za 2015 VI izmjene i dopune Popular

Objavila 127 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281