folder Planovi nabave

Dokumenti

default I izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg Vrtića "Sunce"

Objavila 71 preuzimanje

document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 125 preuzimanja

document Plan nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za 2017. godinu Popular

Objavila 137 preuzimanja

document Plan nabave knjižnice za 2017. godinu Popular

Objavila 125 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za KOMUNALAC-DVOR d.o.o. Popular

Objavila 172 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za DVORKOM d.o.o. Popular

Objavila 186 preuzimanja

document Plan nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 144 preuzimanja

document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu Popular

Objavila 133 preuzimanja

document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu Popular

Objavila 151 preuzimanje

document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu

Objavila 31 preuzimanje

document II Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016 godinu

Objavila 66 preuzimanja

document I Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016 godinu Popular

Objavila 190 preuzimanja

document Plan nabave Općine Dvor za 2016. godinu Popular

Objavila 122 preuzimanja

document PLAN NABAVE 2016 DVORKOM Popular

Objavila 172 preuzimanja

document PLAN NABAVE 2016 KOMUNALAC Popular

Objavila 222 preuzimanja

document PLAN NABAVE 2016 DVORKOM doo Popular

Objavila 277 preuzimanja

document Plan nabave za 2015 VIII izmjene i dopune Popular

Objavila 160 preuzimanja

document Plan nabave za 2015 VII izmjene i dopune Popular

Objavila 155 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281