folder Planovi nabave

Dokumenti

document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu New

Objavila 3 preuzimanja

document IV Izmjene i dopune Plana nabave Opcine Dvor za 2018 godinu

Objavila 18 preuzimanja

document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu

Objavila 17 preuzimanja

document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu

Objavila 45 preuzimanja

pdf Plan nabave Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2018. godinu

Objavila 76 preuzimanja

document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu. Popular

Objavila 108 preuzimanja

pdf Plan nabave Dvorkoma d.o.o. Popular

Objavila 143 preuzimanja

pdf Plan nabave Komunalca – Dvor d.o.o. Popular

Objavila 139 preuzimanja

document Plan nabave Općine Dvor za 2018. godinu

Objavila 90 preuzimanja

document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu.

Objavila 84 preuzimanja

document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 145 preuzimanja

document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 171 preuzimanje

default I izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg Vrtića "Sunce" Popular

Objavila 180 preuzimanja

document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 202 preuzimanja

document Plan nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za 2017. godinu Popular

Objavila 198 preuzimanja

document Plan nabave knjižnice za 2017. godinu Popular

Objavila 187 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za KOMUNALAC-DVOR d.o.o. Popular

Objavila 269 preuzimanja

pdf Planovinabave za 2017. godinu za DVORKOM d.o.o. Popular

Objavila 296 preuzimanja

document Plan nabave Općine Dvor za 2017. godinu. Popular

Objavila 210 preuzimanja

document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu Popular

Objavila 176 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281