folder Proračuni

Dokumenti

spreadsheet I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu Popular

Objavila 380 preuzimanja

spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica Popular

Objavila 303 preuzimanja

spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Dječji vrtić Popular

Objavila 316 preuzimanja

spreadsheet Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za razdoblje 1.1. – 30.6. 2017. Popular

Objavila 306 preuzimanja

spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu Popular

Objavila 324 preuzimanja

default Uputu o načinu komunikacije između Općine Dvor i proračunskih korisnika Popular

Objavila 417 preuzimanja

pdf Proraèun za 2010. godinu Popular

Objavila 2146 preuzimanja

pdf Odluka o izvršenju Proraèuna Opæine Dvor za 2010. godinu Popular

Objavila 1609 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281