folder Odluke

Dokumenti

pdf Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Opæine Dvor Popular

Objavila 4455 preuzimanja

pdf Odluka o subvencioniranju prijevoza uèenika Popular

Objavila 1896 preuzimanja

pdf Odluka o subvencioniranju osjemenjivanja Popular

Objavila 1332 preuzimanja

pdf Odluka o raspisivanju natjeèaja za zakup zemlje Popular

Objavila 2595 preuzimanja

pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Popular

Objavila 1994 preuzimanja

pdf Odluka o autotaxi prijevozu Popular

Objavila 1604 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281