folder Općinsko vijeće

Categories

Dokumenti

document Saziv za 18 sjednicu Vijeća Popular

Objavila 162 preuzimanja

document Saziv za 15 sjednicu Vijeća 28 12 2015 Popular

Objavila 137 preuzimanja

document Saziv za 13 sjednicu Popular

Objavila 121 preuzimanje

document Saziv za 07. sjednicu Vijeća - 28.10.2014 Popular

Objavila 297 preuzimanja

pdf Statut Opæine Dvor Popular

Objavila 2921 preuzimanje

pdf Poslovnik Opæinskog vijeæa NOVI Popular

Objavila 1949 preuzimanja

pdf Prostorni plan Opæine Dvor Popular

Objavila 6027 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281