folder Općinsko vijeće

Categories

Dokumenti

document Saziv za 18 sjednicu Vijeća Popular

Objavila 267 preuzimanja

document Saziv za 15 sjednicu Vijeća 28 12 2015 Popular

Objavila 187 preuzimanja

document Saziv za 13 sjednicu Popular

Objavila 161 preuzimanje

document Saziv za 07. sjednicu Vijeća - 28.10.2014 Popular

Objavila 359 preuzimanja

pdf Statut Opæine Dvor Popular

Objavila 3133 preuzimanja

pdf Poslovnik Opæinskog vijeæa NOVI Popular

Objavila 2104 preuzimanja

pdf Prostorni plan Opæine Dvor Popular

Objavila 6402 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281