folder Općinsko vijeće

Categories

Dokumenti

document Saziv za 18 sjednicu Vijeća Popular

Objavila 218 preuzimanja

document Saziv za 15 sjednicu Vijeća 28 12 2015 Popular

Objavila 166 preuzimanja

document Saziv za 13 sjednicu Popular

Objavila 143 preuzimanja

document Saziv za 07. sjednicu Vijeća - 28.10.2014 Popular

Objavila 320 preuzimanja

pdf Statut Opæine Dvor Popular

Objavila 3007 preuzimanja

pdf Poslovnik Opæinskog vijeæa NOVI Popular

Objavila 2006 preuzimanja

pdf Prostorni plan Opæine Dvor Popular

Objavila 6147 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281