folder Općinsko vijeće

Categories

Dokumenti

document Saziv za 07. sjednicu Vijeća - 28.10.2014 Popular

Objavila 653 preuzimanja

pdf Statut Opæine Dvor Popular

Objavila 3793 preuzimanja

pdf Poslovnik Opæinskog vijeæa NOVI Popular

Objavila 2699 preuzimanja

pdf Prostorni plan Opæine Dvor Popular

Objavila 7865 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281