folder Odluke

Dokumenti

document Odluka o poništenju natječaja Popular

Objavila 414 preuzimanja

document Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Dvor Popular

Objavila 109 preuzimanja

document Odluka o sufinanciranju izobrazbe za rukovanje i primjenu pesticida Popular

Objavila 395 preuzimanja

pdf Odluka o objavljivanju Nacrta plana gospodarenja otpadom Popular

Objavila 561 preuzimanje

document Obavijest o podnošenju zahtjeva za oslobađanje Komunalne naknade 2015 Popular

Objavila 368 preuzimanja

Temeljem članka 21. Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik« Općine Dvor broj 57/06, 60/09, 59/10, 6/12 i 48/14) plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici plaćanja komunalne naknade...

 

document Statutarna Odluka o dopunama Statuta Općine Dvor Popular

Objavila 368 preuzimanja

document Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Popular

Objavila 392 preuzimanja

document ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH Popular

Objavila 421 preuzimanje

document Odluka o izboru člana Odbora za proračun i financije 2014 Popular

Objavila 392 preuzimanja

document Odluka o određivanju prinudnog upravitelja zgradama.doc Popular

Objavila 530 preuzimanja

document Odluka o određivanju prinudnog upravitelja zgradama - Izmjene Odluke - 5.5.2014 Popular

Objavila 738 preuzimanja

document Odluka o određivanju zajedničke pričuve Popular

Objavila 580 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281