folder Nadmetanja i koncesije

Dokumenti

document DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - obavljanje dimnjačarskih poslova Popular

Objavila 416 preuzimanja

default ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova Popular

Objavila 512 preuzimanja

pdf Objava podatka o sponzorstvima i donacijama Komunalac d.o.o. Dvor11-2013.pdf Popular

Objavila 1132 preuzimanja

pdf Naputak o objavi podataka o sponzorstvima i donacijama 11 2013 Popular

Objavila 1117 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281