folder Komunalac-Dvor d.o.o.

Dokumenti

document DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - obavljanje dimnjačarskih poslova Popular

Objavila 149 preuzimanja

default ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova Popular

Objavila 164 preuzimanja

document IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa - Komunalac - Dvor d.o.o. Popular

Objavila 295 preuzimanja

document PRAVILA ponašanja na groblju - Komunalc - Dvor d.o.o. Popular

Objavila 877 preuzimanja

document PLAN NABAVE ROBA I USLUGA I RADOVA ZA 2014. godinu - Komunalac - Dvor d.o.o. Popular

Objavila 259 preuzimanja

document UPUTA o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti - Komunalac - Dvor d.o.o. Popular

Objavila 267 preuzimanja

document Poziv za dodjelu grobnog mjesta Popular

Objavila 791 preuzimanje

pdf Objava podatka o sponzorstvima i donacijama Komunalac d.o.o. Dvor11-2013.pdf Popular

Objavila 833 preuzimanja

pdf Naputak o objavi podataka o sponzorstvima i donacijama 11 2013 Popular

Objavila 837 preuzimanja

pdf ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA Popular

Objavila 1545 preuzimanja

pdf CJENIK KOMUNALNIH USLUGA SKUPLJANJE, ODVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA Popular

Objavila 1190 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281