folder Komunalac-Dvor d.o.o.

Dokumenti

document DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - obavljanje dimnjačarskih poslova Popular

Objavila 180 preuzimanja

default ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova Popular

Objavila 207 preuzimanja

document IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa - Komunalac - Dvor d.o.o. Popular

Objavila 307 preuzimanja

document PRAVILA ponašanja na groblju - Komunalc - Dvor d.o.o. Popular

Objavila 920 preuzimanja

document PLAN NABAVE ROBA I USLUGA I RADOVA ZA 2014. godinu - Komunalac - Dvor d.o.o. Popular

Objavila 273 preuzimanja

document UPUTA o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti - Komunalac - Dvor d.o.o. Popular

Objavila 278 preuzimanja

document Poziv za dodjelu grobnog mjesta Popular

Objavila 813 preuzimanja

pdf Objava podatka o sponzorstvima i donacijama Komunalac d.o.o. Dvor11-2013.pdf Popular

Objavila 856 preuzimanja

pdf Naputak o objavi podataka o sponzorstvima i donacijama 11 2013 Popular

Objavila 860 preuzimanja

pdf ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA Popular

Objavila 1576 preuzimanja

pdf CJENIK KOMUNALNIH USLUGA SKUPLJANJE, ODVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA Popular

Objavila 1230 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281